top of page

E X I T / P

D O O R B R E E K T  P R O B L E M A T I S C H E  I T

IT projecten die niet zo verlopen als gewenst. Dat is het werkterrein van EXIT/P. 

EXIT/P staat voor een reset van een project, een samenwerking of werkwijze. Eerst stellen we vast hoever het einddoel nog verwijderd is en wat nog nodig is om dat te bereiken. Vervolgens bepalen we gezamenlijk of het traject nog moet worden voortgezet, en zo ja op welke wijze.

Bij voortzetting kunnen wij tijdelijk de aansturing invullen, of op andere wijze de kwaliteit van de besturing en uitvoering bewaken. 

Bij een besluit om een IT project voortijdig te beëindigen, kunnen wij de exit begeleiden.

Bij conflicten tussen IT-leverancier en klant kunnen wij een oplossende rol vervullen door bemiddeling, mediation, arbitrage, bindend advies of een deskundigenrapport.

E X I T / P  D I E N S T E N

ONTDEK ONZE EXPERTISE EN MAAK VAN UW PROBLEMATISCHE IT EEN WAARDEVOLLE ASSET

R E S E T

IT Project    IT Dienstverlening    IT Systeem

EXIT/P staat voor een reset van de ontstane situatie: een vastgelopen IT project, een moeizame relatie tussen IT-leverancier en -klant, ontevredenheid over de werking van een systeem. Op gestructureerde wijze stellen wij vast of continuering rationeel is, en zo ja, welke ingrepen nodig zijn. Wanneer beëindiging meer voor de hand ligt, dan begeleiden wij de exit.

G O V E R N A N C E

Project-Programmamanagement     CIO     COO     CFO     Quality Assurance

Bij ontevredenheid over een IT project, of -programma, dienstverlening of systeem, kan door in te grijpen op de besturing het traject weer op de rails worden gebracht. Wij leveren hiervoor op tijdelijke basis deze capaciteit en expertise in uiteenlopende rollen.

C O N F L I C T  R E S O L U T I O N

Mediation     Bindend advies     Arbitrage     Deskundigenbericht

Bij IT-projecten of systemen die zover ontspoord zijn, dat escalatie dreigt of al aan de orde is, bieden wij diverse vormen van conflict oplossing aan: mediation, bindend advies (en een combinatie daarvan) en arbitrage. In rechtszaken treden wij regelmatig op als partij- en onafhankelijk deskundige, met oplevering van een deskundigenbericht.

C O N T A C T

Dank voor uw bericht. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Twee Mannelijke handen schudden
Chris Barbiers.jpeg

Chris Barbiers

Founder & Managing partner

BIOGRAFIE

Chris is oprichter  en managing partner van EXIT/P en heeft meer dan 20 jaar ervaring met omvangrijke, langdurige en gevoelige IT-projecten in complexe, hoog geautomatiseerde omgevingen. Hij is met name gespecialiseerd in het vinden van oplossingen voor automatiseringstrajecten die dreigen te ontsporen of reeds mislukt zijn. Chris maakt, als voorzitter, deel uit van het bestuur van de             , experts in IT conflict management. 

Hij is betrokken geweest bij een groot aantal IT-projecten, in uiteenlopende rollen:

  • Opdrachtgever, Interim directeur en stuurgroeplid, als vertegenwoordiger van de gebruikersorganisatie en direct belanghebbende bij de selectie en implementatie van systemen.

  • Project- en programmamanager, eindverantwoordelijk voor de uitvoering van selectie- en implementatietrajecten van ICT-systemen, conversie en migratie en het ontmantelen van oude systemen.

  • Manager Kwaliteitsbewaking, bij diverse IT-projecten als IT-auditor, Projectcontroller, Quality Assurance- en Risk Manager.

  • Mediator, deskundige, arbiter, het begeleiden van partijen naar een oplossing voor conflicten over IT-projecten die niet naar wens (zijn) verlopen, al dan niet met alternatieve vormen van geschillenbeslechting.

 
ASSOCIATES

 

Exit/P is een samenwerkingsverband van 38 associates, allen professionals die hun sporen hebben verdiend op het gebied van IT, Finance, interne beheersing en conflict resolution. Specfiek voor uw situatie stellen wij de beste professional aan u voor, of stellen we een team samen om snel een oplossing te realiseren.

bottom of page